[Chrzest Święty] [Eucharystia] [Bierzmowanie] [Małżeństwo] [Sakrament Chorych] [Spowiedź Św.]

Chrzest Święty

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie.
Zgodnie z wolą Jezusa jest on konieczny do zbawienia,
tak jak Kościół, do którego chrzest nas wprowadza.


Sakrament chrztu świętego, który otrzymujemy w imię Trójcy Świętej jest rzeczywistością bardzo bogatą i obejmuje:



Informacje parafialne:

Sakrament Chrztu udzielany jest zawsze w każdą pierwszą, trzecią i piątą niedzielę miesiąca.
Sprawy formalne załatwamy w kacelarii przynajmniej na tydzień przed Chrzetem Św.
Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby które są praktukującymi katolikami, przyjęły sakrament bierzmowania i ukończyły 15 rok życia.
Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi dziecka.

Potrzebne dokumenty:

  1. Akt urodzenia dziecka
  2. Zaświadczenia Rodziców Chrzestnych o możliwości pełnienia tej funcji (jeśli są spoza naszej parafii)
  3. Zaświadczenia o odbytej Spowiedzi Św. (nie spowiadamy się na Mszy Św. podczas Chrztu Św.)
  4. Zaświadczenie o ukończeniu nauk przed Chrztem Św.

Nauka dla Rodziców i Chrzestnych: w każdą pierwszą środę miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00


[powrót]

Pierwsza Komunia Św.

Zejdź po raz pierwszy do mnie, mój Chryste,
Zejdź i uszczęśliw swoją dziecinę,
Duszę mam białą, serce mam czyste,
O racz w nim przyjąć gościnę.

Cicho, cichutko... Już dzwoni dzwonek,
Zbawiciel z nieba już schodzi w gości,
Szczęśliwa chwila, radosny dzionek,
Idzie Bóg, źródło miłości...

Co za cud! Jezu! Przyszedłeś do mnie...
Kocham Cię, kocham nad wszystko w świecie,
Chcę żyć bez grzechu, kochać ogromnie,
Błogosław, Jezu, Twe dziecię!


Potrzebne dokumenty:

  1. metryka chrztu (jeśli dziecko zostało ochrzczone poza naszą parafią)

[powrót]

Bierzmowanie

Informacje parafialne:


[powrót]

Małżeństwo

"Małżeństwo, już z natury i z zamysłu Bożego służy zbawieniu człowieka. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, aby stanowiło ono przymierze ludzi z Bogiem oraz mężczyzny z kobietą, na wzór oblubieńczego przymierza Chrystusa z Kościołem. Sakramentalne małżeństwo i rodzina są w Kościele najmniejszą wspólnotą zbawczą, wypełniającą konkretne zadania we wspólnocie całego Ludu Bożego i słusznie nazywają się domowym Kościołem." (por. KK 11).



Informacje parafialne:

Ceremina ślub kościelenego oraz wszelkie formalności zwyczajowo dokonują się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. W przypadku, gdy narzeczeni decyzdują się na ślub poza swoimi parafiami należy spisać protokuł kanoniczny w parafii narzeczonej. Do parafii zawarcia ślubu narzeczeni dostarczają tzw. licencję.


[powrót]

Sakrament Chorych

"Przez święte namaszczenie chorych i modlitwę kapłanów, cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu". (por. KKK 1500)

Do chorych naszej parafii z posługą sakramentalną udajemy się w każdy pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca od godz. 10.00.


[powrót]

Spowiedź Św.

Spowiedź Święta to miejsce spotkania człowieka z kochającym Bogiem.

W konfesjonale mogę na nowo odzyskac pokój wewnętrzny serca i zaczać coś od nowa ...

Spowiedź Św. w naszej parafii:


[powrót]